Inkerikeskus järjestää Infopäivät 4-8.12.2017

Päivillä käsitellään mm. sosiaaliturva Suomessa, asuminen, terveydenhoito, työ- ja elinkeinotoimiston palvelut, eläketurva, lapsi- ja aikuiskoulutus Helsingissä, maahanmuuttajan oikeudet/velvollisuudet, evankelis-luterilaisen kirkon palvelut Helsingissä.

v. 2017
4.12 — 8.12.