Inkerikeskus järjestää Infopäivät

Päivillä käsitellään mm. sosiaaliturva Suomessa, asuminen, terveydenhoito, työ- ja elinkeinotoimiston palvelut, eläketurva, lapsi- ja aikuiskoulutus Helsingissä, maahanmuuttajan oikeudet/velvollisuudet, evankelis-luterilaisen kirkon palvelut Helsingissä.

v. 2017
7.8 — 11.8.
2.10 — 6.10.
4.12 — 8.12.