Omaishoitajen järjestöt

Omaishoidon toimintakeskukset

Omaishoidon toimintakeskus palvelee omaishoitajia ja heidän perheitään järjestämällä virkistystoimintaa kuten vertaistukiryhmiä, kokoontumispaikkoja, retkiä ja palveluohjausta.

Uudet omaishoitajat voivat tulla keskustelemaan sosiaaliohjaajan kanssa omaishoitajuudesta ja siihen kuuluvista asioita. Ajan voi varata toimintakeskuksesta.

Eteläinen omaishoidon toimintakeskus

Palvelualue koko Helsinki

Töölönkatu 33, 00260 Helsinki
PL 7122, 00099 Helsingin kaupunki
Puh. 09 3107 4208, 040 3340 245
Koordinointi Irma Alander

Itäisen omaishoidon toimintakeskus

Palvelualue koko Helsinki

Kettutie, 8, 00800 Helsinki
PL 7350, 00099 Helsingin kaupunki
Puh. 09 3107 3995, 050 3633 290
Sosiaaliohjaaja Emilia Simola.

Omaishoidon toimintakeskus palvelee omaishoitajia ja heidän perheitään järjestämällä virkistystoimintaa kuten vertaistukiryhmiä, kokoontumispaikkoja, retkiä ja palveluohjausta.  Omaishoitajille on toimintaa myös Kontulan ja Roihuvuoren palvelukeskuksissa.

Uudet omaishoitajat voivat tulla ilman ajanvarausta keskustelemaan sosiaaliohjaajan kanssa omaishoitajuudesta ja siihen kuuluvista asioita. Sosiaaliohjaaja on tavattavissa toimintakeskuksessa tiistaisin klo 9-11.

Pohjoinen omaishoidon toimintakeskus

Palvelualue koko Helsinki

Takaniitynkuja 3, 00780 Helsinki
Puh. 09 3104 6818
Koordinaattori Kirsi Anthoni

Toimintakeskus tarjoaa omaishoitoperheille asiantuntijapalveluita, kokoontumispaikkoja, virkistystoimintaa sekä erilaista ryhmätoimintaa.

Omaishoidon tuen sosiaaliohjaajat ovat tavattavissa ryhmätila Fionassa perjantaisin klo 13-16. Voitte varata ajan etukäteen omaishoidon tuen sosiaaliohjaajalta.

 

Läntinen omaishoidon toimintakeskus

Palvelualue koko Helsinki

Hopeatie 14, 00440 Helsinki
PL 8140, 00099 Helsingin kaupunki
Puh. 09 3102 4213
Sosiaaliohjaaja Mariaana Korpela.

Toimintaa ovat mm: erilaiset liikuntaryhmät, vertaistukiryhmät, retket ja tapahtumat sekä keskiviikkokahvila. Lisäksi tarjolla on asiantuntijapalveluita ja valmennuskursseja. Toiminnan suunnittelussa huomioidaan asiakkaiden toiveet.

Omaishoitajien järjestöt

Omaishoitajat ja Läheiset -Liitto ry

Omaishoitajien ja läheisten liitto on järjestö omaishoitajille ja heidän hoidettaville läheisilleen. Se on valtakunnallinen järjestö, joka ajaa jäsentensä asiaa esimerkiksi edistämällä omaishoitajien asemaa. Liitto antaa jäsenilleen tukea, ohjausta ja neuvontaa. Omaishoitajat saavat ongelmatilanteissa myös apua lakiasioihin. Liiton kautta omaishoitaja voi päästä lomalle tai kuntoutuskurssille.

Yhteystiedot Omaishoitajat ja Läheiset -Liitto ry

Hämeentie 105 A 18 00550 Helsinki

internet: www.omaishoitajat.fi

puhelin: 020 7806 599

Pääkaupunkiseudun Omaishoitajat ja Läheiset ry POLLI

Pääkaupunkiseudun omaishoitajien ja läheisten yhdistys on nimeltään Polli.

Se toimii Helsingissä ja Vantaalla. Polli on paikallisyhdistys, josta saa tietoa, ohjausta ja neuvontaa. Yhdistys järjestää retkiä ja juhlia. Polli tiedottaa toiminnasta jäsenlehdessä, joka ilmestyy neljä kertaa vuodessa.

Yhteystiedot Pääkaupunkiseudun Omaishoitajat ja Läheiset ry POLLI

Pasilan puistotie 8 00240 Helsinki

Internet: www.polli.fi

puhelin: 040 5332 710

 Muistiliitto ry

Muistiliitto toimii muistisairaiden ihmisten sekä heidän läheistensä kansanterveys-, potilas- ja edunvalvontajärjestönä. Liiton tarkoituksena on edistää tämän kohderyhmän elämänlaadun ja hyvinvoinnin yleisiä edellytyksiä.

Muistiliitto ry on perustettu vuonna 1988. Muistiliiton jäseniksi kuuluu 44 paikallista muistiyhdistystä. Muistiliitto jäsenyhdistyksineen kehittää ja ylläpitää monenlaisia tukimuotoja muistisairaiden ihmisten ja läheisten tueksi.

Yhteystiedot 

Pasilanraitio 9 B, 00240 Helsinki

puh. 09 6226 200

ma-to 10-14            toimisto@muistiliitto.fi

 Mielenterveysomaisten keskusliitto –FinFami ry

Mielenterveysomaisten keskusliitto FinFami on mielenterveysomaisten ja omaishoitajien valtakunnallinen edunvalvoja ja omaistyön asiantunti ja organisaatio.

FinFami on perustettu vuonna 1991, ja siihen kuuluu 16 jäsenyhdistystä ympäri Suomen. FinFami tukee alueellisia jäsenyhdistyksiä työssä mielenterveysomaisten hyväksi ja edistää mielenterveysomaisten ja –omaishoitajien hyvinvointia.

 

Yhteystiedot Mielenterveysomaisten keskusliitto– FinFami ry

Meritullinkatu 4 B 10, 00170 Helsinki

puh. 050 464 2739

Internet www.finfami.fi     :  www.mtkl.fi

ma-ti 9.00–12.00, ke-tor 12.00-15.00, perjantaina suljettu

Mielenterveysseura

www.mielenterveysseura.fi

  www.mtkl.fi

 Aivoliitto ry

Aivoliitto ry on kansanterveys-, vammaisja potilasjärjestö, joka tukee edustamiensa ryhmien arjessa selviytymistä. Näitä ryhmiä ovat aivoverenkiertohäiriön (AVH) sairastaneet ja heidän läheisensä sekä perheet, joiden lapsella tai nuorella on kielellinen erityisvaikeus. Aivoliitto on yhteiskunnallinen vaikuttaja, joka edistää toiminnallaan aivoverenkiertohäiriöiden ennaltaehkäisyä, kielellisen erityisvaikeuden varhaista tunnistamista sekä hyvää hoitoa ja kuntoutusta. Liiton perustehtävänä on oikeuksien valvonta, viestintä ja asenteisiin vaikuttaminen, AVH:n ennaltaehkäisy sekä yhdistystoiminta ja palvelut. Liitto tuo esiin puhevammaisten asioita sekä tarjoaa sopeutumisvalmennuskursseja, kuntoutusta, terapiaa ja virkistystoimintaa. Liitto kouluttaa jäsenistöään ja alan ammattihenkilöstöä.

Liiton keskustoimisto sijaitsee Turussa erityisosaamiskeskus Suvituulessa. Siellä on monipuoliset tilat sopeutumisvalmennuskurssien järjestämiseen, koulutukseen ja majoitukseen. Aivoliiton aluetoimistot sijaitsevat Helsingissä, Tampereella, Kuopiossa, Kajaanissa ja Rovaniemellä.

Yhteystiedot 

Järjestösuunnittelija Veijo Kivistö
Malmin kauppatie 26, 00700 Helsinki
p. 040 5430 009, veijo.kivisto@aivoliitto.fi

 Vanhustyön keskusliitto  ja Vanhus- ja lähimmäispalvelun liitto

Internet

www.vtkl.fi

www.valli.fi

VALTAKUNNALLISIA AUTTAVIA PUHELIMIA

Palveleva puhelin tarjoaa soittajalle mahdollisuuden purkaa mieltä painavia asioita puhelimitse nimettömänä. Kun elämä tuntuu raskaalta tai huolet liian suurilta, usein riittää, että joku kuuntelee. Päivystäjät ovat tehtävään valittuja koulutettuja vapaaehtoisia. Päivystäjä tukee soittajaa kuuntelemalla ja pyrkii yhdessä löytämään soittajan elämäntilanteeseen parhaiten sopivia ratkaisuja. Päivystäjää sitoo vaitiolovelvollisuus

«Suomen Mielenterveysseura»

puh. 09 2525 0111

arkisin klo 9.00–07.00, viikonloppuisin ja juhlapyhinä klo 15.00–07.00

Kirkon palveleva puhelin

puh. 040 022 1180

su-to klo 18.00-01.00 ja pe-la klo 18.00-03.00

 «Muistineuvo»

puh. 09 8766 550

Puhelimeen vastaavat muistityön asiantuntijat: ma, ti ja to klo 12 – 17

Vertaislinja muistisairaiden läheisille

puh. 0800 96 000 päivittäin klo 17 – 21

Linja on maksuton