Yhteistyö

Inkerikeskuksen yhteistyökumppaneita

A-klinikkasäätiö
Diakonia-ammattikorkeakoulu
Eläkeliitto ry
Etelä-Suomen lääninhallitus
Helsingin kaupunki
Helsingin kaupunki, Nuorisoasiainkeskus
Helsingin kaupunki, Sosiaalivirasto
Helsingin kulttuurikeskus
Helsingin seurakuntayhtymä
Irti huumeista ry
Kalevala Koru
Kansainvälinen kulttuurikeskus Caisa
KELA
Monika-Naiset liitto ry
Monikulttuuriyhdistys Familia Club

Mosaiikki ry
OK-Opintokeskus
Opetushallitus
Opetusministeriö
Opetusvirasto
Pelastakaa lapset ry
Raha-automaattiyhdistys RAY
SAMBO-2000 Ry
Ulkoasiainministeriö
Kipinä (entinen Visuaalisen taidon ja taiteen talo Valtti)
Yhteiset lapsemme ry
Sitrus (Sisäministeriön uutiskirje 4/2015)
Väestöliitto (Monikulttuurisen osaamiskeskuksen uutiskirje 2/2015)
kotouttaminen.fi (Kotouttamisen osaamiskeskuksen uutiskirje 5/2015)