Omaishoito/ OMAVENE projekti

Tammikuusta 2017 alkaen Inkerikeskuksessa on toiminut proekti, jonka tavoitteena on tukea ihmisiä, jotka hoitavat läheisiä. Proekti sai nimensä OmaVene (Omaishoitajille venäjänkielistä neuvontaa). OmaVene – hankkeen työntekijät yrittävät tehdä kaiken varmistaakseen, että vaikeassa elämäntilanteessa olevat ihmiset eivät jää yksin heidän ongelmansa kanssa.

Läheisten kotihoito ei ole helppo tehtävä. Usein se ei ole vain fyysinen tai psyykkinen rasitus, mutta joskus eräänlainen eristyneisyys. Omaishoitajat ovat sidoksissa hoidettaviin joskus ympäri vuorokauden ja yksinkertaiset elämänilot kuten loma-aika tai teatterissa käynti eivät ole heille aina saatavilla. Tietenkin valtio tukee omaishoitajia taloudellisesti. On olemassa erilaisia hoitoapuvälineitä. Sitä paitsi lähisukulaisia hoitavaa koskeva laki takaa omaishoitajalle kaksi tai kolme vapaapäivää kuukaudessa. Läheisten tuen hoitaminen koostuu tarjoituista palveluista, korvauksista ja vapaapäivistä.

OmaVene-proekti on eräänlainen silta valtion ja omaishoitajan välillä. Omaishoitajat saavat tietoja venäjän kiellellä, koska heillä ei ole mahdollisuutta säännöllisesti osallistua pitkäaikaisiin kielikursseihin jatkuvan hoitotyön takia. Tarjotaan myös venäjänkielisen psykologin tukea, vertaistukitoimintaa ja omaishoitajille suunnattuja erilaisia kursseja.

Esimerkiksi Punaisen Ristin avulla järjestämä harjoittelu oli erittäin mielenkiintoista. Miten annetaan ensiapua, miten tunnistetaan kohtaus, miten ei tulla loukkaantuneksi auttaen läheisiä – kaikkia näitä asioita käsiteltiin konkreettisilla esimerkeillä. OmaVene – projektin aikana omaishoitajat ovat ystävystyneet ja jakaneet keskenään ilot ja surut. He ovat käyneet apuvälinemessuilla ja joskus retkeilläkin.

OmaVene auttaa osallistujia tuntemaan itsensä yhteiskunnan täysvaltaisiksi jäseniksi, ehkäisemään yksinäisyyttä ja löytämään uusia ystäviä ja tarvittaessa vapaaehtoisia avustajia.

On selvää, että kullakin hoitajalla on omia haasteita läheisten hoitamisessa. OmaVene- projektityöntekijät ja vapaaehtoiset antavat heille sosiaalista, tiedollista ja tarvittaessa fyysistä tukea sekä kertovat mahdollisuuksista ja tavoista päästä eroon vaikeista tilanteista.

Lisätietoja saat:

Svetlana Teltevskaja, puh. 050 432 8543

Elena Visser, puh. 050 350 5067

Seuraa myös verkkosivuillamme olevia päivityksiä.