Seminaari venäjänkielisten järjestöjen ja viranomaisten yhteistyö

 

 

17.10.2017  Inkerikeskuksessa järjestettiin seminaarin Venäjänkielisten järjestöjen ja viranomaisten yhteistyö,  johon osallistui yli 40 viranomais-ja venäläisjärjestöjen edustajaa. 

Tapaaminen oli asiallinen ja informatiivinen.

Keskusteltiin järjestöjen rahoitusmahdollisuuksista ja järjestöjen roolista suomalaisessa yhteiskunnassa.

Seminaariosallistujien palautelomakkeiden vastausten perusteella voi todeta, että seminaari on onnistunut. Suurempi osa vastanneista oli sitä mieltä, että tämänkaltaisia seminaareja tarvitaan ja tulevaisuudessa niitä voi järjestää kaksi kerta vuodessa Inkerikeskuksessa. Kysymykseen Teidän odotukset seminaarista? enemmistö vastasi, että odottaa uusia kontakteja ja ideoita, sekä mahdollisuuksesta kertoa oman järjestön toiminnasta. Yhteenvetona voi sanoa, että seminaarin teema oli ajankohtainen ja tärkeä.