TIEDOTE

Inkerikeskus ry on poliittisesti ja uskonnollisesti sitoutumaton valtakunnallinen
järjestö, joka noudattaa suomalaisten yhdistysten sääntöjä ja jonka toiminta
perustuu vapaaehtoisuuteen. Poliittinen ja uskonnollinen sitoutumattomuus on
myös yksi rahoittajamme ehdoista. Järjestömme jäsenmäärä on jatkuvassa
kasvussa ja tällä hetkellä meitä on jo noin 900 henkilöä! Jokaisella järjestömme
jäsenellä on oma elämänhistoriansa ja oma mielipiteensä koskien erilaisia
poliittisia tapahtumia eri puolilla maailmaa. Järjestömme pyyntönä on, että
jäsenteemme välttäisivät poliittisia ja uskonnollisia keskusteluja ja kiistoja
järjestömme seinien sisällä. Tavoitteenamme on jokaisen järjestömme
jäsenen ja asiakaan viihtyvyys meillä!
Tiloissamme on aina mahdollista esittää omiaan taideteoksiaan. Viimeinen
taidenäyttely oli omistettu Suomen luonnolle ja luonnon pyhimyksille.
Taidenäyttelyn taustalla ei ollut poliittista sävyä. Negatiiviset keskustelut,
jotka ovat nyt liikkeellä ja tiettyjen henkilöiden lietsomina ovat
pohjattomia ja niiden tarkoituksena on Inkerikeskus ry:n
houkutteleminen poliittisiin kiistoihin.
Inkerikeskus ry:n monivuotistoiminnan aikana oli autettu tuhansia ihmisiä.
Järjestön arvokkaan ja tarpeellisen työn jatkaminen vaatii henkistä tukea ja
kunnioittamista kaikilta tahoilta. Ovemme on aina auki asiakkaillemme
uskonnollisista tai poliittisista näkemyksistä huolimatta!