Inkeriläisten muistot talteen

Inkeriläisten sivistyssäätiö on käynnistänyt helmikuun alussa kaksivuotisen Inkeri ja inkeriläisyys – muistot talteen, arkistot haltuun -yhteistyöhankkeen Suomalaisen Kirjallisuuden Seuran (SKS) ja Kansallisarkiston kanssa.
Hanke on arkisto- ja muistiorganisaatiohanke, jossa pyritään edistämään arkistoaineistojen hankintaa haastatteluita tekemällä ja vastaanottamalla inkerinsuomalaisten henkilöiden alkuperäisaineistoja mm. päiväkirjoja, kirjeitä ja valokuvia. Henkilöarkistojen lisäksi talteen pyritään saamaan inkeriläisten yhdistysten toimintaan liittyviä arkistoaineistoja.
Hankkeen puitteissa kartoitetaan eri muistiorganisaatioissa jo ennestään olevia Inkeriin ja inkeriläisyyteen liittyviä arkistoaineistoja.
Aineistoja tullaan hankkeen myötä järjestämään ja digitoimaan, jotta niiden saavutettavuus ja käytettävyys paranisivat.
Lisätietoja hankkeesta voi lukea SKS:n verkkosivuilta osoitteesta:
www.finlit.fi/fi/sks/yhteistyohankkeet/inkeri-ja-inkerilaisyys-muistot-talteen-arkistot-haltuun