Työelämään

Osaamistuki-projekti

telogo

Uudenmaan TE-toimistolta työllistyspoliittista avustusta saava Osaamistuki-projekti on aloittanut toimintansa 01.06.2011. Osaamistuki työllistymishankeen tavoitteena on auttaa venäjänkielisiä maahanmuuttajia pääsemään avoimille työmarkkinoille Suomessa ja sitä kautta helpottamaan heidän integroitumista suomalaiseen yhteiskuntaan. Pyrimme ensisijaisesti tukemaan pitkäaikaistyöttömien työllistymistä, parantamaan heidän työllistymismahdollisuuksiaan ja myös ennaltaehkäisemään jo varhaisessa vaiheessa heidän syrjäytymistä ja pitkäaikaistyöttömyyden syntymistä.

Hankkeen tehtävät:

  • kerätä tietoa asiakkaiden osaamisalueista: työ- ja koulutushistoriasta sekä Suomessa, että entisessä kotimaassa, työllistymistoiveista, kielitaidosta ja kiinnostuksista
  • välittää tietoa työvoimaa tarvitseville työnantajille Osaamistuki-hankkeen jäsenistä ja tukea kaikin mahdollisin keinoin työllistymistä
  • muodostaa pilottiryhmiä puhdistuspalvelualasta kiinnostuneista työnhakijoista. Ryhmien vetäjänä on puhdistuspalvelualan asiantuntija. ( Palvelun kehittyessä haetaan muita puhdistusalanvetäjiä)
  • muodostaa työnhakuvalmennusryhmiä Osaamistuen asiakkaista (4-5 hlöä), jotka koulutustaustaltaan ja ikärakenteeltaan soveltuvat työvalmennukseen
  • järjestää suomen kielen kursseja jo työssä oleville (ja muille tarvitseville) kerhomuotoisena opetuksena, tarvittaessa ammattisanastoa painottaen
  • ohjata lisäkoulutusta tarvitsevia hygieniapassi-, tuli- ja työturvallisuuskortti

Osaamistuki toimii välittäjänä työnhakijoiden ja erityisesti venäjän- tai virontaitoista työvoimaa ja heidän kulttuurista asiantuntemustaan tarvitsevien suomalaisten yritysten välillä.
Kauttamme on rekrytoitu jo mm. opettajia, kielenkääntäjiä, asiointitulkkeja, logistiikka-alan ammattilaisia, vientiassistentteja, johdon assistentteja, hitsaajia, siivoojia, kokkeja, autonasentajia ja rakennusalan ammattilaisia.
Osaamistuki järjestää suomen kielen iltakursseja

Hyvä työnantaja!
Jos etsit ammattitaitosta työvoimaa, ota yhteyttä Osaamistuki-projektiin
Jäsenrekisterissämme tällä hetkellä on noin 400 työnhakijaa.