Ohjaus- ja tukipiste-projekti

Ohjaus- ja tukipiste-projekti aloitti toimintansa tammikuussa 2018. Projektin kohderyhmänä ovat maahanmuuttajat, erityisesti venäjän ja vironkieliset työikäiset TE- toimiston asiakkaat ja heidän perhejäsenensä, joiden työkyky on heikentynyt ja työelämään paluu on vaikea erilaisista sosiaalisista syistä. Kohderyhmäksi lasketaan myös yli 50 vuotta täyttäneet viron- ja venäjänkieliset, jotka ovat jääneet kotoutumislain ulkopuolelle ja joilla on verkostojen ja sosiaalisten kontaktien puute. Omassa toiminnassa projekti käyttää ryhmä- ja vertaistukimenetelmiä. Ryhmät muodostetaan Pääkaupunkiseudulla asuvista asiakkaistamme, joita yhdistää ohjaus- ja tukitarve, saman tasoinen suomen kielen taito ja tietokoneen käyttöosaamattomuus.

Toimintamuodot rakentavat kokonaisuuden, jossa asiakas etenee ja kehittää omaa osaamistaan, virittää motivaatiota, saa tarvittavia tietoja ja vahvistaa sosiaalisia toimintakykyjä. Toimintamuodot tukevat toinen toistaan ja lopputuloksena on kohderyhmän aktiivisuus, yksilön ja koko perheen hyvinvointi, työllistämisprosessin käynnistäminen tai työssä pysyminen. Sen jälkeen, kun asiakkaamme omaksuvat uudet taidot ja tiedot projektimme toiminnan puitteissa he saavat mahdollisuuden siirtyä asiakkaaksi yhteistyökumppaneidemme palveluihin, esim. TE-toimiston työllistämishankeihin, joiden tavoitteena on asiakkaiden pääsy töihin tai pitkäkestoiseen koulutukseen

Tiedustella paikasta valmennusryhmissä voi puhelimitse:

Oksana Tikka 041-5335283

Galina Kulaeva 040-0531285

XXXXX

Yhteistyökumppanit

Inkerikeskuksen Ohjaus- ja tukipiste projektin puitteissa järjestettiin tapaaminen Valo-valmennus asiantuntija Lotta Hällström kanssa. Kurssilaiset saivat paljon hyödyllistä tietoa Valo-valmennuksesta, jonka avulla voi valmentautua suorittamaan ammatillisten tutkintojen osia tai jopa ammatillista tutkintoa kokonaan työvalmennuksen aikana.  www.valo-valmennus.fi

XXXXX

Hyvä alku

14.03.2018 14:55

Huomenna on Ohjaus- ja tukipiste projektin kuudesta suunnitteluista ryhmätoiminnan kokonaisuudesta ensimmäisen pilottiryhmän lopputilaisuus. Elämäntapahallinta 50 + ja Työelämänvalmennusryhmät ovat opiskelleet kuusi viikkoa ja osallistujien aktivisuus lisääntyi huomattavasti! Kiitos kaikille luennoitsijoille ja yhteistyökumppaneille! Tuloksina on esim. yhden osallistujan työllistyminen avoimille työmarkkinoille ja yhden henkilön VALMA- kurssin opiskelijaksi hyväksyminen! Osallistujien suomen kielen parantamiseksi on avattu uusi ammattisanastopainotteinen kurssi.

Seuraavat ryhmät kokoontuvat viikolla 12 ja edessä on kuuden viikon mielenkiintoinen opiskelujakso!

 

XXXXX

Huomio!

26.02.2018 20:24

Inkerikeskuksen Ohjaus-ja tukipiste -projekti järjestää tapaaminen VMP Varamies Henkilöstöyrityksen edustajan kanssa 01.03.2018 klo 10.00.

Samana päivänä on rekrytapahtuma työnantajan Real Clean Finland Oy:n Tea Tolvasen kanssa. Tapaaminen on klo 11.30.

Tervetuloa!