Совместная работа

Список наших компаньонов

A-klinikkasäätiö
Diakonia-ammattikorkeakoulu
ELY-keskus
Eläkeliitto ry
Etelä-Suomen lääninhallitus
Helsingin kaupunki
Irti huumeista ry
Kansainvälinen kulttuurikeskus Caisa
KELA
Monika-Naiset liitto ry
Monikulttuuriyhdistys Familia Club
OK-Opintokeskus
Opetushallitus
Opetusministeriö
Pelastakaa lapset ry
SAMBO-2000 Ry

Sosiaali- ja terveysjärjestöjen avustuskeskus (STEA)
Ulkoasiainministeriö
Kipinä (entinen Visuaalisen taidon ja taiteen talo Valtti)
Yhteiset lapsemme ry
Väestöliitto
kotouttaminen.fi