Совместная работа

Список наших компаньонов

A-klinikkasäätiö
Diakonia-ammattikorkeakoulu
ELY-keskus
Eläkeliitto ry
Etelä-Suomen lääninhallitus
Helsingin kaupunki
Helsingin kaupunki, Nuorisoasiainkeskus
Helsingin kaupunki, Sosiaalivirasto
Helsingin kulttuurikeskus
Helsingin seurakuntayhtymä
Irti huumeista ry
Kalevala Koru
Kansainvälinen kulttuurikeskus Caisa
KELA
Monika-Naiset liitto ry
Monikulttuuriyhdistys Familia Club
OK-Opintokeskus
Opetushallitus
Opetusministeriö
Opetusvirasto
Pelastakaa lapset ry
SAMBO-2000 Ry

Sosiaali- ja terveysjärjestöjen avustuskeskus (STEA)
Ulkoasiainministeriö
Kipinä (entinen Visuaalisen taidon ja taiteen talo Valtti)
Yhteiset lapsemme ry
Sitrus (Sisäministeriön uutiskirje 4/2015)
Väestöliitto (Monikulttuurisen osaamiskeskuksen uutiskirje 2/2015)
kotouttaminen.fi (Kotouttamisen osaamiskeskuksen uutiskirje 5/2015)
Monika-Naiset liitto ry
Mosaiikki ry