Kun koet olevasi yksin…

Kun ikäihminen kokee yksinäisyyttä, se vaikuttaa negatiivisesti hänen fyysiseen ja psyykkiseen terveyteensä. Iän karttuessa ystäväpiiri pienenee, uusien ystävyyssuhteiden solmiminen on vaikeampaa, koska kaikki voimat tarvitaan terveyden ja hyvinvoinnin tukemiseen. Yhä useampi vanhus jää syrjään.
Iäkkäille ihmisille on vaikea ottaa puheeksi huolenaiheet, mm. epävarmuus omista voimista, riippuvaiseksi tuleminen toisista ihmisistä, epämukavuuden tunne ja  itsenäisyyden menettäminen. 
Joissakin tapauksissa tilanne vaikeutuu, jos kyseessä on emotionaalinen tyytymättömyys omaan entiseen elämäänsä. Vanhukset saattavat peittää todelliset tunteensa itseltään tai muilta ja näyttää vain sosiaalisesti helpommin hyväksyttäviä tunteitaan. Nimenomaan sen takia ikäihmiset, heidän läheisensä sekä hoitajat tarvitsevat psykologista ja emotionaalista tukea.
Kenen puoleen voidaan kääntyä, jos tarvitaan psykologista ja henkistä tukea?

– psykologipalveluiden saaminen julkisen terveydenhuollon kautta

– yksityiset psykologit ja psykoterapeutit

– sosiaali- ja terveyspalvelut

– kirkon keskusteluapu

– eri seurakuntien papit antavat apua kirkossa

Inkerikeskuksessa myös annetaan apua ihmisille, joilla on vaikeuksia erilaisissa elämäntilanteissa: autetaan asiakirjojen täyttämisessä, tarjotaan kielikurssit, järjestetään kerhotoiminta ja monipuolinen toiminta ikäihmisille, mm. Seniori- kerho 60+.

Järjestetään retket ja tutustumiskäynnit erilaisiin kohteisiin mm. taidenäyttelyihin, museoihin, kirjastoihin jne. Tehdään kotimaan ja ulkomaan matkat, mm.lomamatkat ja kylpylämatkat Viroon.
Toiminnalliset ja luovat menetelmät täydentävät ja mahdollistavat ajatusten ja tunteiden ilmaisemisen sekä lisäävät keskinäistä ymmärrystä ja vuorovaikutusta.
Esimerkiksi musiikista, laulamisesta, valokuvaamisesta sekä piirtämisestä ikäihmisille ja heidän läheisille voi olla apua seuraavissa asioissa:

– itsensä ilmaisemisessa

– päätösten tekemisessä

– vaikeiden tunteiden kohtaamisessa

– hyvien välien pitämisessä lähipiirissä oleviin sukulaisiin, ystäviin sekä lääkäreihin

Alexander Yamsharuk, psykologi. Tutkinto suoritettu Venäjällä.