Uuteen vuoteen uusin suunnitelmin

Inkerikeskus ry aloittaa vuoden 2019 uusineen ajatuksineen ja suunnitelmineen, joiden tavoitteena on kehittää ja parantaa asiakaspalvelua ja tehdä merkittäviä muutoksia myös hyvin toimivien projektien toimintaan.

Vuodesta 2019 alkaen Oma Vene- projektin omaishoitajilla on mahdollisuus osallistua erilaisiin tapaamisiin ja tapahtumiin viikoittain. Aikaisemmin tapaamiset järjestettiin kuukausittain.

Oma Vene- projekti on toiminut jo kolme vuotta Inkerikeskuksessa. Näiden vuosien aikana projektin toiminta on laajentunut. Omaishoitajille ja heidän hoidettavilleen projekti on tuttu paikka ja sen toiminta on monipuolistunut vuosien varrella. Viimeisten kuukausien aikana projektin osallistujamäärä on kaksinkertaistunut. Vuodesta 2019 alkaen vertaistukiryhmä omaishoitajille ja heidän hoidettavilleen kokoontuu viikoittain, ensimmäinen tapaamiskerta oli tammikuun alussa.

Muistiryhmän toiminta jatkuu myös, ryhmä kokoontuu kerran viikossa.

Vuodessa 2018 projektin puitteessa järjestettiin 50 tapaamista, niiden määrä nelinkertaistuu kuluvan vuoden aikana.

Suunnitelmissa järjestää kaksi koulutusta ja käydä messuilla, joilla näytetään ja testataan omaishoitajien arkea helpottavia apuvälineitä.

Suomen- ja englannin kielen sekä tietotekniikkakurssi on myös Oma Vene- projektiin osallistuville vuonna 2019.

Oma Vene- projektin toiminta on kysyttyä ja suosittua, koska omaishoitajilla on mahdollisuus saada apua sairaan henkilön hoitamiseen liittyvissä asioissa venäjän kielellä.

Omaishoitajat eivät pysty käymään suomen kielen kursseilla päivittäin heidän hoidettavien terveydentilan takia. Hoidettavien aiemmin opittu suomen kieli ruostuu enimmäkseen erilaisten sairauksien vuoksi. Sen takia omaishoitajille ja heidän hoidettavilleen Oma Vene- projekti on tärkeä paikka, koska siinä he pystyvät kommunikoimaan äidinkielellään.