Tärkeä keskustelu integraatiosta

Inkerikeskusen valtuuskunta osallistui 1.Integraatioforumin tilaisuuteen. Meidän mainoksemme oli sijoitettu kymmenien muiden mainosten välillä ja ne kertoivat maahanmuuttojärjestöjien toiminnasta.

Helsingin Culttuuritalon sali oli typötäynä. Kaikki tärkeät Suomen mediat olivat kiinnostuneet tästä tapahtumasta. Istuntojen ja pyöreän pöydän aikana tilaisuuteen osallistui ministereita, hallituksen jäseniä, kuntien ja yritysten edustajia. Puhuttiin maahanmuuttajien tärkeistä elämän vaiheista kuten työnhaku, kulttuuri-identiteetin säilyminen, integroituminen yhteiskuntaan ja syrjäytymisen välttämisestä.
Forumin järjestäjät ovat varmoja siitä, että ongelmista täytyy puhua selkeästi ja avoimesti. Ratkaista ne saa kaikkien vuoropuheluun osanottajien avulla. Ja näyttää siltä, että tämän vuoropuhelun alkunsa sai näinä syyskuun  päivinä.