OmaVene ei jätä hätätilanteessa

Puolentoista vuoden aikana  (alk.tammikuussa 2017) Inkerikeskuksessa toimii proekti, jonka tavoitteena on tukea ihmisiä, jotka hoitavat läheisiä. Proekti sai nimensä OmaVene (Omaishoitajille venäjänkielistä neuvontaa). Tässä hankkeessa työskentelevät Inkerikeskuksen virkailijat yrittävät tehdä kaiken varmistaakseen, että vaikeassa elämäntilanteessa olevat ihmiset eivät jää yksin heidän ongelmansa kanssa.

Läheisten kotihoito ei ole helppo tehtävä. Usein se ei ole vain fyysinen tai psyykkinen rasitus, mutta joskus eräänlainen eristyneisyys. Holhoojat ovat sidoksissa omaisiin joskus ympäri vuorokauden ja yksinkertaiset elämänilot kuten loma-aika tai teatteriin käynti eivät ole heille aina saatavilla. Tietenkin, valtio tukee holhoojia taloudellisesti. On olemassa erilaisia hoitoapuvälineitä. Sitä paitsi lähisukulaisia hoitavaa koskeva laki takaa holhoojalle kaksi tai kolme vapaapäivää kuukaudessa. Läheisten tuen hoitaminen koostuu tarjoituista palveluista, korvauksista ja vapaapäivistä.

OmaVene-proekti on eräänlainen silta valtion ja holhoojan välillä. Tietojen saaminen venäjän kielellä (joskus huoitajalla ei ole mahdollisuutta jatkuvan hoitotyön takia osallistua kielikurssiin), psykologisen tukemisen, ryhmien kokoominen ja erilaisia kursseja holhoojalle suunnattuja. Esimerkiksi, Punaisen Ristin avulla järjestämä harjoittelu oli erittäin mielenkiintoista. Miten annetaan ensiapua, miten tunnistetaan kohtaus, miten ei tulla loukkaantuneksi auttaen läheisiä – kaikkia näitä asioita käsiteltiin konkreettisilla esimerkeillä. Ryhmätuki proektin puitteissa holhoojat käyvät toinen toistensa kodeissa vierailemaan, keskustelevat ei vaan ongelmista, mutta myös menestyksistä, käyvät apuvälineiden näyttelyihin, joskus retkeillekin…

OmaVene auttaa osallistujia tuntea itseään yhteiskunnan täysivaltaisiksi jäseniksi, unohtaa eristämistä ja löytää uusia ystäviä, hengenheimolaisia ja tarvittaessa vapaaehtoisia avustajia. On selvä, että välittää tämä läheiselle apupolkua on kullakin oma tehtävä, mutta proektinhenkilöstö auttaa aktivisoida elämää, osoittaa mahdollisuuksia ja tapoja päästä vaikeista tilanteista.

Lisätietoja saat:

050 432 8543 Svetlana Teltevskaja

050 350 5067 Elena Visser

Seuraa myös verkkosivuillamme olevia päivityksiä.