Ohjaus- ja tukipiste-projekti

Ohjaus- ja tukipiste-projekti aloitti toimintansa tammikuussa 2018. Projektin kohderyhmänä ovat maahanmuuttajat, erityisesti venäjän ja vironkieliset työikäiset TE- toimiston asiakkaat ja heidän perhejäsenensä, joiden työkyky on heikentynyt ja työelämään paluu on vaikea erilaisista sosiaalisista syistä. Kohderyhmäksi lasketaan myös yli 50 vuotta täyttäneet viron- ja venäjänkieliset, jotka ovat jääneet kotoutumislain ulkopuolelle ja joilla on verkostojen ja sosiaalisten kontaktien puute. Omassa toiminnassa projekti käyttää ryhmä- ja vertaistukimenetelmiä. Ryhmät muodostetaan Pääkaupunkiseudulla asuvista asiakkaistamme, joita yhdistää ohjaus- ja tukitarve, saman tasoinen suomen kielen taito ja tietokoneen käyttöosaamattomuus.

Toimintamuodot rakentavat kokonaisuuden, jossa asiakas etenee ja kehittää omaa osaamistaan, virittää motivaatiota, saa tarvittavia tietoja ja vahvistaa sosiaalisia toimintakykyjä. Toimintamuodot tukevat toinen toistaan ja lopputuloksena on kohderyhmän aktiivisuus, yksilön ja koko perheen hyvinvointi, työllistämisprosessin käynnistäminen tai työssä pysyminen. Sen jälkeen, kun asiakkaamme omaksuvat uudet taidot ja tiedot projektimme toiminnan puitteissa he saavat mahdollisuuden siirtyä asiakkaaksi yhteistyökumppaneidemme palveluihin, esim. TE-toimiston työllistämishankeihin, joiden tavoitteena on asiakkaiden pääsy töihin tai pitkäkestoiseen koulutukseen

Tiedustella paikasta valmennusryhmissä voi puhelimitse:

Oksana Tikka 041-5335283

Galina Kulaeva 040-0531285